Raamatukogusse sisenemisel kehtib maski kandmise nõue

Raamatukogu teenindus alates 01.03.2021 (kuni märtsikuu lõpuni):

 • Raamatukogu siseruumides (sh arvutit kasutades) on külastajal kohustuslik kanda kaitsemaski või katta nina ja suu.

Lubatud on:

 • siseruumides lugemissaalide külastamine, väljaannete laenutus ja tagastamine, avariiulite kasutamine;
 • internetiarvuti kasutamine;
 • veebiteenuste osutamine;
 • päringutele veebis, e-posti ja telefoni teel vastamine;
 • väljaannete kontaktivaba laenutus ja tagastus;
 • õuealal välilugemisaalid;
 • huvitegevus ja -haridus järgmistel tingimustel:
  • huvitegevuse ja -hariduse alla ei kuulu inimeste iseseisev külastus ja kogunemine;
  • siseruumides on kõigile lubatud ainult individuaalne huvitegevus 2 + 2 reegli järgi, st koos võivad viibida ja liikuda üks osaleja ja üks juhendaja ning tegevuse ajal partnereid ei vahetata. Teiste individuaaltegevuse rühmadega hoitakse vähemalt kahemeetrist vahemaad (piirang ei kehti perekondadele, erivajadustega inimestele ja iga päev samas lasteaiarühmas või 1.–4. klassis käivatele lastele);
  • individuaalse huvitegevuse puhul tuleb järgida maksimaalset ruumi täituvust 25%, st ühe paari kohta 20m2
  • sarnaselt teiste avalike teenustega peab raamatukogu ka individuaalse huvitegevuse, täiendkoolituse ja täiendõppe puhul tagama maskide kandmise kohustuse, desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. Lisaks tuleb ühiskasutatavad asjad pärast iga kasutuskorda desinfitseerida.

 • Raamatukogu siseruumides ei ole lubatud (alates 01.03 kuni vähemalt märtsikuu lõpuni):
  • laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduse, huvitegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse, sportimise ja täiendõppe rühmategevused (nt raamatu- või lauamänguklubi, keeleõppe, multimeedia-, väitlus- või käsitööring);
 • 1–4. klassi õpilased võivad osaleda rühmategevuses, kui sellest võtab osa sama klass. Soovitav on tegevus korraldada õppeasutuses. Õpperuumis tuleb tagada tegevuse iseloomu arvestav hajutamine ning väljaspool õpperuumi võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
 • Raamatukogu siseruumides toimuvas haridusprogrammis (raamatukogutunnid, töötoad, ekskursioonid jms) osalemine lubatud ei ole.
 • Välistingimustes toimuval raamatukogu huvitegevuses võib osaleda kuni 10 inimest rühmas. Peab olema tagatud, et teiste rühmadega kokku ei puututa.

 Avalikud üritused

 • Avalikke raamatukogu üritusi (nt grupiekskursioonid, raamatukogutunnid, näituste avamised, kohtumised kirjanikega, raamatuesitlused, kontserdid, teatrietendused, kinoseansid, koosolekud) korraldatakse siseruumides ja välistingimustes avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangute järgi. Järgida tuleb Vabariigi Valitsuse korraldusi, Kultuuriministeeriumi juhendeid ning juhendit avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele.
 • Raamatukogu siseruumides ei ole lubatud meelelahutus, statsionaarse istekohaga või statsionaarse istekohata avalikud koosolekud ega üritused (sh konverentsid, teatrietendused, kontserdid, kinoseansid).
 • Raamatukogus või selle ruumides tegutsevate muuseumide ja näituste külastamine lubatud ei ole.
Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.