Raamatukogu nõukogu

Katrin Ilbi – raamatukogu esindaja;

Urve Salumaa – raamatukogu esindaja;

Margit- Marit Raudsepp – lugejate esindaja;

Eelika Rand – lugejate esindaja;

Käde Reinthal – lugejate esindaja;

Tarvi Tasane – vallavalitsuse esindaja;

Reio Randmaa – volikogu esindaja.