Vihtra piirkond

Raamatuid Vihtra kandi kohta

  • Pärnumaa 1.Loodus. Aeg. Inimene“ – loodus
  • Pärnumaa 2.Loodus. Aeg. Inimene“ – ajalugu
  • Pärnumaa koolid 2000“- haridus
  • PÄRANDILAEGAS. II“ – Pumbioja kool
  • Kas tunned maad“ 1965
  • Pärnumaa loodus. 2007 – loodus
  • Talviste, H. Ühe talu lugu 2009
  • Pärnumaa ajalugu 2 /1999
  • Laugaste, E., Norman, E. 1959. Muistendid Kalevipojast. Tallinn.
  • Pühad kivid Eestimaal. 2011

Käsikirjad(asuvad Vändra raamatukogu arhiivis)

  • Pärnumaa savi- ja tellistööstusest(koopia)
  • Vana linavabriku restaureerimise analüüs. Lõputöö. Koostaja: Martin Schmidt(koopia)
  • Adolf Lind „Mälestusi Vändrast“ (koopia)
  • Adolf Lind „Mälestusi Vändrast“ 2 (koopia)
  • Ehrenpreis, J.A. „Eesti Vabariigis leiduvate suurte puude, allikate ja tähtsamate kohtade album“ 1940(koopia)
  • Uue-Wändra wallakoolid“ Oma Maa III 1913(koopia)
  • Kodu „Päewalehe“, „Aja“ ja „Koidu“ hinnata eralisa nr.22 1912(koopia) Wändra. Westeline kirjeldus
  • Saarniit, J. „Viimased tööaastad Vihtras 1954-1970“
  • Juhan Rossmanni päevik (koopia)
  • Minu mälestused“ Juta Sanders(koopia)
  • Minu elulugu“ Salme Muuk
  • Vihtra kroonika (album ajalehe väljalõigetest ja fotodest)