Andmebaasid

AIS Rahvusarhiiv
Arkaadia lasteluuletuste, lastejuttude ja muinasjuttude andmebaas
EBSCO andmebaasid EBSCO platvormil on palju erinevaid andmebaase, mis sisaldavad teadusajakirju, populaarteaduslikke ajakirju, raamatuid, õppematerjale, pilte jm.
EBSCO andmebaasid on kasutajale terves Eestis tasuta
EPAM Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi (EPAM) kogu on ainulaadne eesti hariduselu kajastav arhiiv.
Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas
DIGAR Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv, kus on e-raamatuid (sh koolikirjandust), ajalehti, ajakirju, pildimaterjale, audioraamatuid ja muusikafaile.
Paljud neist on vabaks kasutamiseks.
DIGAR Eesti artiklid Eesti artiklite portaal, mille eesmärgiks on koondada kõik Eesti ajalehed, ajakirjad jt perioodilised väljaanded ühte kohta ja pakkuda juurdepääsu nende sisule.
Siit leiab 1821. aastast ilmunud Eesti ajalehed (nõukogude perioodi ajalehti ei ole veel lisatud) 2017. aastast ilmunud ajakirjad ja jätkväljaanded.
Vanemaid ajakirju ja jätkväljaandeid (enne 2017. a ilmunud) vaadake digitaalarhiivis DIGAR
DIGARarhiiv Eesti Rahvusraamatukogu poolt koostatav digitaalne arhiiv, kus on ajakirjad ja jätkväljaanded kuni aastani 2016
EEVA Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu, mis hõlmab tekste alates 13. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani. Koostajaks TÜ raamatukogu ja Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakond, koostööpartneriks on Eesti Kirjandusmuuseum
EMS Eesti märksõnastik on kõiki ainevaldkondi hõlmav märksõnastik teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks
e-keelenõu Eesti Keele Instituudi keelenõuanded
Eesti filmi andmebaas andmebaasist leiab informatsiooni ligi 15000 filmi ja filmikroonikapala kohta. Elektroonilist rahvusfilmograafiat koostab MTÜ Eesti Filmi Andmebaas
Eesti rahvaluule andmebaas – kogutud tekste eesti folkloorist. Andmed vanasõnade, kõnekäändude, mõistatuste, rahvakalendri tähtpäevade jms. kohta
E-varamu
Eesti raamatukogude, muuseumide ja arhiivide ühine otsinguportaal
Ühtse e-keskkonna eesmärk on kättesaadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse
ISE

“Index Scriptorum Estonia”

Eesti artiklite andmebaas

Andmebaasi koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Välismaistest väljaannetest on avatud Eestit käsitlevad ja eesti autorite poolt avaldatud artiklid. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele
 ISIK
isikuandmebaas
Eesti biograafiline isiku- ja pseudonüümide andmebaas, koostaja Eesti Kirjandusmuuseum
Keelevara  Sõnastikud
Kodulooportaal Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem
MUIS Eesti muuseumite infovärav
Riimiabi abiks luuletuste kirjutajatele – saab otsida riimuvaid sõnu
VAU virtuaalne uurimissaal – koondab arhiivide andmebaase
1001 lastemängu aastast 1935 vanad ja uued mängud rahvaluulearhiivist