Muud tasulised teenused

  • pesupesemine – Vahenurme haruraamatukogus saab kasutada pesumasinat oma pesu pesemiseks:
     • lühike (kestus alla 1 tunni) 1,50 eurot /masinatäis;
     • pikk (kestus üle 1 tunni) 2 eurot /masinatäis
  • pesemisvõimalus Vihtra külakeskuses – Vihtra haruraamatukogu lahtiolekuaegadel     – 1 euro kord
  • Põhja-Pärnumaa Raamatukogus Vändras kehtib viivisetasu.  Teaviku laenutustähtajaks tagastamata jätmise eest võib raamatukogu võtta viivist rahvaraamatukogu seaduses sätestatud määras 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest.