2021. AASTAKS TELLITUD AJAKIRJANDUS:

Ajalehed:
Eesti Ekspress
Maaleht
Pärnu Postimees

Ajakirjad:
Aed  Kodukirja lisaväljaanne
Eesti Ajalugu
Eesti Naine
Imeline Ajalugu
Kodukiri
Kodutohter
Kroonika
Kroonika Kodueri
Käsitöö
Looming
Maakodu
Naisteleht
National Geographic
Sirp
Suvekodu Kodukirja lisaväljaanne
Tiiu
Õpetajate Leht