2024. AASTAKS TELLITUD AJAKIRJANDUS :

Ajalehed:
Pärnu Postimees
Õpetajate Leht

Ajakirjad:
Eesti Naine
Maakodu
Tiiu