Alates 26. augustist palume raamatukogu siseruumides kanda maski ja ürituste ning tegevuste külastamisel olema külastajatel valmis esitama COVID-19 vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testi kohta tervisetõendi.

Alates 26.augustist on kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine kohustuslik raamatukogu nendes avalikes siseruumides, kus tervisetõendi kontrollimise kohustust ei ole. Maske tuleb kanda kõigis nendes raamatukogu avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.
Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

Alates 26. augustist peavad siseruumides toimuvate ürituste ja tegevuste korral (sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel) kliendid ning osavõtjad (v.a alla 18-aastased ja erivajadusega inimesed) esitama COVID-19 vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testi kohta tervisetõendi.
Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID-19 tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.
Täita tuleb hajutatuse nõuet. Võõraste inimestega hoida viiruseleviku seisukohast mõistlikku vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvale ja viibivale perekonnale, erivajadustega inimestele või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada.
Hajutatuse nõuet tuleb täita ka COVIDi suhtes kontrollitud avalikus ruumis toimuvate ürituste ning tegevuste korral (sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel).
Nõuded lähtuvad Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“.
Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.